Cílová skupina


Cílovou skupinou jsou rodiny s nezletilými dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci ohrožující zdravý vývoj dětí a kterou nejsou tyto rodiny schopny překonat vlastními silami.


Jedná se zejména o:

1.  Rodiny v evidenci sociálně právní ochrany dětí (SPOD), kterým:
  • hrozí odebrání dítěte nebo dětí z péče,
  • bylo dítě nebo děti již odebráno a které usilují o jeho návrat,
  • které usilují o zachování vztahů a kontaktů s dítětem umístěným mimo rodinu.

2.  Cílovou skupinu tvoří také rodiny, kde potíže či problémy ještě nedosáhly takové míry, aby aktuálně hrozilo odebrání dítěte/dětí z péče, avšak již nyní negativně ovlivňují fungování a vztahy v rodině.


Mohou se na nás obracet také rodiny, které nejsou v evidenci SPOD, a jejichž členové chtějí snižovat možná rizika ohrožující vývoj dětí.

Naše služby jsou určeny rodinám na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku.