Úvod‎ > ‎

Služby pro rodiny s dětmi

Projekt:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na Vodňansku

je financován Evropskou unií.

Realizací projektu dojde k rozšíření působnosti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území MAS Vodňanská ryba (terénní a ambulantní formou), která usiluje o posílení či obnovu zdravého fungování rodinného systému v oblastech ohrožujících vývoj a výchovu dětí. Sociální služba poskytuje pomoc a podporu sociálně vyloučeným a sociálním vyloučením ohroženým rodinám s dětmi, vede je 
k samostatnému fungování a udržení či opětovnému zapojení do společnosti a na trh práceProjekt:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na Blatensku

je financován Evropskou unií.

Realizací projektu dojde k rozšíření působnosti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území MAS Blatensko - obce v ORP Blatná (terénní a ambulantní formou), která usiluje o posílení či obnovu zdravého fungování rodinného systému v oblastech ohrožujících vývoj a výchovu dětí. Sociální služba poskytuje pomoc a podporu sociálně vyloučeným a sociálním vyloučením ohroženým rodinám s dětmi, vede je k samostatnému fungování a udržení či opětovnému zapojení do společnosti a na trh práce.