Strategické cíle

Krátkodobé:

  1. vymezit pojetí služby a konkrétní poskytované činnosti (v souladu s příslušnými zákony)
  2. informovat případné zájemce o pojetí služby a o poskytovaných činnostech
  3. propagovat poskytované služby spolupracujícím organizacím a cílové skupině
  4. stanovit pracovní postupy a metody práce (vznik a aktualizace koncepčních dokumentů)
  5. naplnit kapacitu služby

Dlouhodobé:

  1. navýšit finanční zdroje služby
  2. rozšířit personální zajištění služby – navýšit pracovní úvazky, popřípadě přijmout další klíčové pracovníky
  3. podpořit odborné kompetence pracovníků služby – vzdělávání v oblasti práce s rodinou
  4. zajistit vhodnější zázemí pro poskytování služeb ambulantní formou