Tým

Bc. Zuzana Rysová

vedoucí zařízení a klíčový sociální pracovník pro rodinu

Studovala jsem na zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, obor zaměřený na sociální práci. Poté jsem se více než šest let věnovala především práci s dětmi a mládeží v oblasti lektorování programů prevence rizikového chování a dále jsem pracovala také v krizovém centru, na lince důvěry, v kontaktním centru pro lidi ohrožené závislostmi a podílela jsem se na vedení podpůrných skupin pro pedagogické pracovníky. 

Mám zkušenost s pětiletým sebezkušenostním psychodynamicky orientovaným výcvikem ve vedení skupin a absolvovala jsem také kurzy telefonické krizové intervence, práce s rodinou a rodinného poradenství. 

Svůj volný čas ráda věnuji svým blízkým, přátelům, knihám, józe a malování. 


Mgr. Kateřina Žiláková, DiS.

klíčový sociální pracovník pro rodinu

Jsem absolventkou VOŠS v Prachaticích a Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, oboru Sociální a charitativní práce a navazujícího oboru Etika v sociální práci. Sedm let jsem se věnovala práci s dětmi a mládeží v oblasti prevence rizikového chování, dále jsem pracovala na lince důvěry a v krizovém centru. Posledních pět let jsem působila jako klíčová pracovnice doprovázející pěstounské rodiny a koordinátor kurzů v rámci povinného vzdělávání pěstounů.  

Kromě telefonické krizové intervence jsem absolvovala studium prevence rizikového chování a kurzy zaměřené na práci s rodinou. Volný čas věnuji především své rodině a umělecké tvorbě.


Mgr. Jitka Škodová

klíčový sociální pracovník pro rodinu
Mgr. Veronika Stachová

klíčový sociální pracovník pro rodinu

Vystudovala jsem obory se zaměřením na sociální práci na Jihočeské univerzitě. Sedmým rokem pracuji s uživateli sociálních služeb, v minulých letech zejména v oblasti poradenství (rodinné právo, domácí násilí, dluhová problematika) a krizové intervence (telefonická a „face to face“). Od roku 2012 jsem lektorovala programy prevence rizikového chování na základních a středních školách. Nyní pracuji jako sociální pracovník s dětmi a dospívajícími a s rodinami v nepříznivé situaci.

Kromě telefonické krizové intervence jsem úspěšně absolvovala úvodní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení, kurz krátké psychosociální pomoci a kurz zaměřený na práci s rodinou v obtížné životní situaci.

Volný čas nejraději věnuji pohybu v přírodě, setkávání s přáteli, rodině a (značným dílem) knihám.