Tým

Bc. Zuzana Rysová

vedoucí zařízení a klíčový sociální pracovník pro rodinu

Studovala jsem na zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, obor zaměřený na sociální práci. Poté jsem se více než šest let věnovala především práci s dětmi a mládeží v oblasti lektorování programů prevence rizikového chování a dále jsem pracovala také v krizovém centru, na lince důvěry, v kontaktním centru pro lidi ohrožené závislostmi a podílela jsem se na vedení podpůrných skupin pro pedagogické pracovníky. 

Mám zkušenost s pětiletým sebezkušenostním psychodynamicky orientovaným výcvikem ve vedení skupin a absolvovala jsem také kurzy telefonické krizové intervence, práce s rodinou a rodinného poradenství. 

Svůj volný čas ráda věnuji svým blízkým, přátelům, knihám, józe a malování. 


Mgr. Kateřina Žiláková, DiS.

klíčový sociální pracovník pro rodinu

Jsem absolventkou VOŠS v Prachaticích a Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, oboru Sociální a charitativní práce a navazujícího oboru Etika v sociální práci. Sedm let jsem se věnovala práci s dětmi a mládeží v oblasti prevence rizikového chování, dále jsem pracovala na lince důvěry a v krizovém centru. Posledních pět let jsem působila jako klíčová pracovnice doprovázející pěstounské rodiny a koordinátor kurzů v rámci povinného vzdělávání pěstounů.  

Kromě telefonické krizové intervence jsem absolvovala studium prevence rizikového chování a kurzy zaměřené na práci s rodinou. Volný čas věnuji především své rodině a umělecké tvorbě.


Mgr. Jitka Škodová

klíčový sociální pracovník pro rodinu

Studovala jsem Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity obor Rehabilitační – psychosociální péče. Zkušenosti čerpám jak ze své několikaleté praxe pedagogické (vychovatelka, učitelka, asistentka) tak i praxe sociální (zejména terénní práce s rodinou v oblasti nepojistných sociálních dávek).

Ve volném čase jsem ráda s rodinou, v přírodě. Odpočinu si s knihou a při práci na zahradě.Mgr. Veronika Stachová

klíčový sociální pracovník pro rodinu

Vystudovala jsem obory se zaměřením na sociální práci na Jihočeské univerzitě. Sedmým rokem pracuji s uživateli sociálních služeb, v minulých letech zejména v oblasti poradenství (rodinné právo, domácí násilí, dluhová problematika) a krizové intervence (telefonická a „face to face“). Od roku 2012 jsem lektorovala programy prevence rizikového chování na základních a středních školách. Nyní pracuji jako sociální pracovník s dětmi a dospívajícími a s rodinami v nepříznivé situaci.

Kromě telefonické krizové intervence jsem úspěšně absolvovala úvodní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení, kurz krátké psychosociální pomoci a kurz zaměřený na práci s rodinou v obtížné životní situaci.

Volný čas nejraději věnuji pohybu v přírodě, setkávání s přáteli, rodině a (značným dílem) knihám.