Zásady

Zájem dítěte je na prvním místě

Naším hlavním principem je právo dítěte na bezpečné, láskyplné a podnětné prostředí, rozvíjející jeho osobnost. Všechny naše činnosti jsou v souladu s touto tezí. Usilujeme o to, aby děti mohly vyrůstat spokojeně ve své rodině.


Partnerský a individuální přístup

Rodina je pro nás rovnocenným partnerem. Pracovníci přistupují citlivě k potřebám a přání všech jejích členů a respektují intimitu a jedinečnost prostředí domácnosti, do které vstupují.


Aktivní přístup rodiny

Usilujeme o to, aby rodiny aktivně řešili své obtíže. Společně hledáme a posilujeme silné stránky, schopnosti a dovednosti zejména dospělých pečujících osob tak, aby dokázaly zajistit dítěti bezpečný a láskyplný domov. Naším cílem je samostatně fungující rodina.


Dobrovolnost

Služby jsou poskytovány na základě dobrovolnosti a zájmu ze strany rodiny. 


Odbornost

Pracovníci jsou odborníky v sociální oblasti a při své práci postupují dle stanovených pracovních postupů a standardů.


Mlčenlivost

Pracovníci ctí právo rodiny na soukromí a diskrétnost sdělovaných informací a dodržují zákonem stanovenou mlčenlivost. Rodina je vždy na začátku spolupráce seznámena s tím, jak je s osobními a citlivými informacemi nakládáno.


Bezplatnost

Služby jsou pro klienty zdarma.