Zásady

Zájem dítěte je na prvním místě

Naším hlavním principem je právo dítěte na bezpečné, láskyplné a podnětné prostředí, rozvíjející jeho osobnost. Všechny naše činnosti jsou v souladu s touto tezí. Usilujeme o to, aby děti mohly vyrůstat spokojeně ve své rodině.


Partnerský a individuální přístup

Rodina je pro nás rovnocenným partnerem. Pracovníci přistupují citlivě k potřebám a přání všech jejích členů a respektují intimitu a jedinečnost prostředí domácnosti, do které vstupují.

Dobrovolnost

Služby jsou poskytovány na základě dobrovolnosti a zájmu ze strany rodiny.


Samostatnost a aktivní přístup rodiny

Společně hledáme a posilujeme silné stránky a zdroje rodiny či jednotlivých členů. Podněcujeme jejich aktivní přístup při překonání obtíží, se kterými se potýkají. Naším cílem je samostatně fungující rodina.


Odbornost

Pracovníci jsou odborníky v sociální oblasti a při své práci postupují dle stanovených pracovních postupů a standardů.


Mlčenlivost

Pracovníci ctí právo rodiny na soukromí a diskrétnost sdělovaných informací a dodržují zákonem stanovenou mlčenlivost. Rodina je vždy na začátku spolupráce seznámena s tím, jak je s osobními a citlivými informacemi nakládáno.


Bezplatnost

Služby jsou pro klienty zdarma.